Een goed gesprek

Mediator, bemiddelaar, coach

Begin 2012 volgde ik de basisopleiding mediation bij Douwe Mulder aan het het Mediationhuis in Diepenheim, inmiddels Academie voor Mediation Opleidingen. Mijn examens legde ik af af bij het Internationaal ADR-register, wat leidde tot de titel Full Certified Mediator.
In vervolgtrainingen bij Paul Tijssen en Eric Feekes bekwaamde ik mij in buurtbemiddeling en coaching. Als buurtbemiddelaar en coach was ik 5 jaar lang actief in de gemeente Zaanstad.
In 2016 volgde ik de opleiding tot familiemediator bij het Joppe van der Poel en Rosalie Menken aan het centrum voor
Conflictbemiddeling in Hoogersmilde. Sindsdien begeleid ik ook mensen die scheiden bij het maken of bijstellen van een ouderschapsplan, bij rechtbankscheidingen en bij beëindiging van geregistreerd partnerschap.

Musicus

Van huis uit ben ik professsioneel fluitist. Naast mijn uitvoerende werk organiseer ik klassieke concerten in Zaandam, Heiloo en Alkmaar. Muziek is voor mij geen vermaak maar een krachtig medium dat energie geeft en tot dieper begrip kan leiden.

Verdere achtergrond

Vóór mijn conservatoriumstudie heb ik psychologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit; later studeerde ik enige tijd rechten aan de Universiteit van Amsterdam en volgde ik een opleiding journalistiek bij de LOI.