Een minder goed gesprek

Conflict

We koesteren graag de illusie dat anderen net zo denken, voelen en handelen als wij. Die wensdroom komt zelden uit. Conflicten zijn onze manier om daar mee om te gaan. Het is geen goede manier.

Mediation

Mediation is een voorzichtiger maar krachtiger pad, dat wel naar het beoogde doel leidt: een betere verstandhouding. Belangrijke elementen zijn:
• stoppen met vechten
• je eigen verhaal vertellen
• onbevangen luisteren naar dat van de ander
• scherp stellen op wat je zelf wilt, en op wat de ander wil
• goede ideeën verzinnen
• oplossingen vinden die voor beiden aanvaardbaar zijn.
De mediator helpt om dit gesprek te voeren. Onbegrip, waar zit dat? Wie is gekwetst, door wat? Waar gaat het werkelijk om?

Neutraal en onpartijdig

Mediation hanteert een paar belangrijke regels/uitgangspunten:
• een respectvolle toon en gespreksverloop
• je best doen om uit het conflict te komen
• vrijwilligheid
• geheimhouding
• neutraliteit en onpartijdigheid van de mediator
Deze regels en uitgangspunten staan geformuleerd in de mediationovereenkomst. Deelnemers tekenen die voor aanvang van de mediation.

Het conflict blijft "eigendom" van de gesprekspartijen. Zij vinden de oplossingen, niet de mediator.
Als gewenst of nodig wordt de uitkomst van de mediation gecontroleerd op juridische houdbaarheid en vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.