Een minder goed gesprek

Conflict

Conflicten ontstaan als mensen hun verschillen in standpunt of zienswijze niet kunnen overbruggen in een gesprek. De verschillen worden een bedreiging, er ontstaat negativiteit in de communicatie. De ander wordt een tegenstander. Conflicten kunnen zeer hoog oplopen.

Mediation

Mediation is een gestuurde gespreksvorm die conflicten kan helpen oplossen of voorkomen. Belangrijke elementen zijn:
• de vechtstand verlaten
• tijd krijgen om je verhaal te vertellen
• luisteren naar het verhaal van de ander
• erachter komen wat je eigenlijk wilt, en wat de ander eigenlijk wil
• goede ideeën verzinnen om daar te kunnen komen
• oplossingen vinden die voor beiden aanvaardbaar zijn.
De mediator leidt het gesprek en helpt om het goed te voeren. Is er onbegrip, waar zit dat precies en waar komt het vandaan? Wie is gekwetst, en hoe kwam dat? Waar draait het conflict nu wezenlijk om?

Neutraal en onpartijdig

Mediation kent een paar centrale regels/uitgangspunten:
• volkomen neutraliteit en volstrekte onpartijdigheid van de mediator
• een respectvolle toon en houding van alle deelnemers
• inspanning willen leveren om uit het conflict te komen
• vrijwillige, niet gedwongen aanwezigheid
• geheimhouding tegenover buitenstaanders
Deze regels en uitgangspunten staan geformuleerd in de mediationovereenkomst. Deelnemers onderschrijven deze uitgangspunten voor aanvang van de mediation.

Het conflict blijft steeds "eigendom" van de gesprekspartijen: zij zijn degenen die bepalen wat de oplossing wordt. De mediator zal daarin voorstellen kunnen doen, maar zijn rol is altijd dienend, nooit beslissend.
Als de mediation tot afspraken leidt kunnen die altijd eerst worden getoetst op juridische houdbaarheid. Desgewenst worden zij vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.