Een beter gesprek

Scheiding

Liefdesrelaties horen bij het mooiste dat je hebt. Toch gaat het lang niet altijd goed; veel geliefden besluiten na kortere of langere tijd weer uit elkaar te gaan. Dat kan een diep ingrijpende beslissing zijn, vooral als de relatie langer heeft geduurd, en als er kinderen zijn.
Of je er nu ogenschijnlijk koel onder bent of juist heel emotioneel, de meeste mensen die gaan scheiden kunnen niet goed meer met elkaar praten. Verdriet, woede en zorgen over de toekomst maken het vaak moeilijk om rustig naar elkaar te luisteren. Zo wordt het ook moeilijk om goede beslissingen te nemen voor de kinderen, over geld, en over wonen.
In de mediation zien we die emoties niet als stoorzenders maar proberen we ze recht in de ogen te zien. Erkenning van elkaars emoties lucht op, en helpt om beter te kunnen praten.

Ex?

In scheidingsmediation is er veel aandacht voor hoe de aanstaande ex-partners met elkaar praten: respecteren ze elkaar als ouders en/of ex-geliefden, of zitten ze nog midden in een ruzie. De mediation helpt ze om hun relatieproblemen beter te zien voor wat ze zijn, en achter zich te laten. Zo kunnen zij zich beter richten op de situatie na de scheiding.
Soms blijkt in een eerste gesprek dat scheiding eigenlijk niet zo'n goed idee is, en dat de relatie nog een kans moet krijgen. De mediator kan doorverwijzen naar een coach of relatietherapeut.

Kinderen

Als scheiding wel de beste oplossing is wordt eerst gekeken naar de situatie van de kinderen, als die er zijn. Vele vragen moeten worden beantwoord. Bij wie kunnen ze het beste gaan wonen? Hoe vaak zien ze dan de andere ouder? Hoe komen ze naar school en naar andere lessen en clubs, hoe worden hun verjaardagen gevierd, hoe worden belangrijke beslissingen genomen? Hoe houden de ouders elkaar op de hoogte? Zijn er drastische veranderingen te verwachten voor de kinderen, zijn die wel goed voor ze?

Financiën

De financiële kant van en scheiding is vaak ingewikkeld en zorgt voor veel onzekerheid: over de woonsituatie, te verwachten partner- en/of kinderalimentatie en verdeling van bezit en pensioen. Wettelijk uitgangspunt is een eerlijke verdeling, en voor ieder voldoende besteedbaar inkomen na de scheiding. Omdat dit een ingewikkelde rekensom is gebruikt de mediator hiervoor een professioneel rekenprogramma. De uitkomsten daarvan zijn niet dwingend: je kunt binnen bepaalde marges afwijkende afspraken maken, die passen bij jouw situatie. Niemand kan immers uit de voeten met afspraken die later niet goed blijken te werken, of als onrechtvaardig of niet-passend aanvoelen.

Rechtbank

Als op alle punten overeenstemming is stelt de mediator de wettelijk vereiste documenten op (echtscheidingsconvenant, ouderschapsplan). Als nodig kunnen die eerst nog ter beoordeling worden voorgelegd aan experts (advocaat, fiscalist). Daarna worden de documenten getekend en door de advocaat ingediend bij de rechtbank, die de scheiding definitief maakt.