Een goed gesprek

Conflict

Mensen zijn heel verschillend. Met die verschillen kunnen wij niet zo goed omgaan. Diep van binnen rekenen we erop we dat anderen net zo denken, voelen en handelen als wij zouden doen. Voor ons is dat logisch, voor anderen soms niet. Zo kan een botsing ontstaan, een conflict. Conflicten zijn schadelijk voor ieder die er in terecht komt.

De harde weg

Een conflict dat escaleert ziet er lelijk uit. Je praat niet meer met, maar tegen elkaar. Dat levert niets op, behalve een voortgaande verslechtering van de relatie. De verleiding kan groot worden om het conflict voor te leggen aan een onafhankelijke, gezaghebbende buitenstaander, zoals een rechter of arbiter. De vraag is wel hoe houdbaar zo'n van buitenaf opgelegde oplossing is.
Mediation bewandelt een vruchtbaarder weg. De oplossing komt namelijk niet van buitenaf.