Een beter gesprek

Begin

Mediation begint als partijen besluiten hun conflict aan een mediator voor te leggen. Die nodigt ze uit voor een gezamenlijk eerste gesprek; ook kan de mediator afzonderlijke intake-gesprekken houden.

Mediationovereenkomst, kosten

Tevoren geeft de mediator informatie over mediation en over zijn werkwijze. In de mediationovereenkomst staan de afspraken die de basis vormen voor de mediation. In het eerste gesprek wordt deze overeenkomst doorgenomen, waar nodig aangepast, en ondertekend. Belangrijke elementen daarin zijn de onpartijdigheid en de neutraliteit van de mediator, de vertrouwelijke, vrijwillige en vrijblijvende aard van de gesprekken, de inspanningsverplichting voor mediator en partijen, en een afspraak over de vastlegging van de resultaten van de mediation, in een zogeheten vaststellingsovereenkomst.
Afspraken over de
kosten van de mediation maken deel uit van de mediationovereenkomst. De mediator werkt volgens een uurtarief, en declareert de onkosten die hij maakt. De partijen betalen samen deze kosten, in een verhouding die tevoren wordt afgesproken.

Lokatie, duur

De gesprekken vinden plaats op een neutrale plek in een rustige omgeving. Het aantal benodigde gesprekken is moeilijk te voorspellen, maar over het algemeen is een mediation binnen drie maanden afgerond en zijn er tussen de 2 en 5 gesprekken gevoerd.

Klacht- en tuchtrecht

Het wel of niet slagen van een mediation is in de eerste plaats afhankelijk van de wil van de partijen om er uit te komen. Maar de opstelling van de mediator is van belang: als hij niet het vertrouwen van beide partijen weet te verkrijgen, als hij blijk geeft van partijdigheid of vooringenomenheid, zal de mediation vrijwel zeker niet slagen. Voor deze en andere situaties, waarin partijen de mediator iets te verwijten hebben, is er de klacht-en tuchtcommissie van het ADR-register. Alle informatie over deze instantie en de klachtenprocedure is te vinden in de klacht- en tuchtregeling van het ADR-register.