Een goed gesprek

Mediation

Mediation is een zachtzinnige maar krachtige manier om uit een conflict te komen. Het begint ermee dat je het conflict allebei niet meer wilt, en dat je het wilt oplossen.
Vaak bevind je je inmiddels in een patstelling: alles wat je probeert valt verkeerd, wordt anders uitgelegd. Ook de beste bedoelingen kunnen worden opgevat als kwade opzet. In de mediation word je geholpen om uit die patstelling vandaan te komen. Belangrijke elementen zijn:
• het staken van de strijd
• je eigen verhaal kunnen vertellen
• nieuwsgierig worden naar het verhaal van de ander
• ontdekken wat je zelf wilt, ontdekken wat de ander wil
• creatief worden
• oplossingen zoeken die voor beiden aanvaardbaar/welkom zijn.
De mediator helpt je om een nieuw, ander gesprek te voeren. Waar heb je elkaar verkeerd begrepen? Wie is gekwetst en waardoor? Wat zit er achter, waar draait het eigenlijk allemaal om?

Neutraal en onpartijdig

Mediation hanteert een paar belangrijke regels, die van wezenlijk belang zijn om de mediation te laten slagen:
• Je kiest samen voor een respectvolle toon en gespreksverloop.
• Ieder doet zijn best om het conflict op te lossen.
• Er is nooit sprake van dwang: mediation is een vrijwillige keuze.
• Alles wat in de mediation besproken wordt blijft binnenskamers.
• De mediator stelt zich neutraal en onpartijdig op: hij heeft geen belang bij een bepaalde oplossing en houdt altijd de belangen van beide partijen in het oog.
Deze afspraken staan geformuleerd in de mediationovereenkomst. Deelnemers leggen daarin tevoren vast dat zij hun gesprekken op basis van deze regels willen voeren.

Zelfwerkzaamheid

Het conflict is en blijft eigendom van de gesprekspartijen. In de mediation zijn zij het die oplossingen vinden, niet de mediator. De mediator kan voorstellen doen maar beslist nooit. Ook buiten de gesprekken gaat de mediation feitelijk door.
Wanneer de partijen tot slot van de mediation afspraken willen maken kan het belangrijk zijn de juridische houdbaarheid daarvan te controleren, eventueel met behulp van een jurist. Als ze standhouden kunnen de afspraken op papier worden gezet en ondertekend. Men spreekt dan van een vaststellingsovereenkomst.